Laurina Nieukerke

Laurina, in 2013 co-founder en momenteel Algemeen Directeur van Social Impact Finance, heeft de afgelopen twee jaar Social Impact Bonds (SIB) gepromoot. Dit vanuit de lange termijn visie dat binnen 5 jaar institutionele beleggers instappen. De Impact Investing markt bestaat volgens haar uit SIB’s met gezonde en solide bedrijven als uitvoerders en investeerders die worden aangetrokken om vanuit hun beleggingskapitaal te gaan investeren in plaats vanuit “geef-geld”.

Zij heeft meer dan 20 jaar werkervaring in de people business als ondernemer. Zo was zij ondermeer algemeen directeur bij Drake Beam & Morin NL, wereldwijd marktleider op het gebied van mobiliteit en destijds onderdeel van Private Equity Fund Compass Group International. In de afgelopen 20 jaar heeft zij, zowel bij de overheid en een groot aantal fortune 500 bedrijven, veel reorganisaties en fusies begeleid.

Zij is een realist maar ook een idealist. Dit is waar voor haar sociaal en financieel rendement samen komen. Zij wil het voortouw nemen in het transformatieproces naar de verduurzaming van het investeringsbeleid in Nederland.
Social Impact Bonds zijn in haar ogen het middel om samen met de overheid hardnekkige sociaal-maatschappelijke problemen effectiever en efficiënter op te lossen. Een betere samenleving waarbij bedrijven die daarin investeren ook nog eens rendement maken. Investeren met impact is volgens haar de enige reële vorm van economische duurzaamheid.

mail Laurina Nieukerkelaurina@socialimpactfinance.nl


Samuel Oudkerk

Samuel is co-founding partner en heeft als doel maatschappelijk uitdagingen in de zorg-, onderwijs- en sociale domein op innovatieve wijze te financieren. Impact bonds, oftewel een pay-for-success bond, zijn een mooi innovatief financieringsmiddel om ‘impact investing’ vorm te geven. Geïnspireerd door de ontwikkelingen op het gebied van impact investeringen in Verenigd Koningrijk en Verenigde Staten heeft hij de keuze gemaakt zijn kennis en kunde van zorg, innovatie en kapitaal in te zetten om de Nederlandse ‘impact investing’ vorm te geven.

Zijn opvatting is dat het ontsluiten van een klein percentage van de mondiale investeringsmarkten voor impact investeringen grote sociale en ecologische uitdagingen aangepakt kunnen worden. Zijn opvatting wordt onderbouwd door het feit dat de nieuwe generatie investeerders zich meer en meer begeeft in de markt van impact investeringen met als doel sociaal en financieel rendement te combineren: ‘Putting Markets to Work for Profit and Global Good’ (Rockefeller Foundation). Impact Bonds zijn een uitstekend (financieel) middel om invulling te geven aan impact investeringen.

De komende jaren wil hij Social Impact Finance laten uitgroeien tot dé Nederlandse marktspeler in ‘impact investing’, waarin kapitaal en sociale innovaties uit het publieke domein samenkomen om vanuit partnerships uitdagingen op het gebied van zorg, onderwijs en sociale vlak op te lossen: ‘Het gaat om verantwoordelijkheid nemen, leiderschap en durf tonen om de grote maatschappelijke uitdagingen op innovatieve wijze met elkaar aan te pakken’.

Samuel startte zijn carrière bij Deloitte Consulting. De laatste 3 jaar heeft hij zich binnen Deloitte toegelegd op innovatie, ontwikkelen van nieuwe business modellen en venture capital in de gezondheidszorg: ‘Het gaat om het (fysiek) bouwen van een ecosysteem’ volgens hem. Hij heeft daar concreet invulling aangegeven door het prestigieuze Cambrigde Innovation Center (CIC) uit Boston naar Rotterdam te halen.
Zijn laatste publicatie stond in het teken van de vraag hoe medische innovaties uit Universitair Medische Centra versneld naar de markt te brengen: ‘Wetenschap als aanjager van groei – Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering’ (Deloitte 2014).

Mail Samuel Oudkerksamuel@socialimpactfinance.nl


Jacco Groeneveld

Jacco heeft een indrukwekkend track-record in het publieke domein. Justitie, Geestelijke Gezondheidszorg, Maatschappelijke Opvang, in alle domeinen leidinggevende posities bekleed en, altijd op zoek geweest naar continue verbetering, innovatie.

De motivatie om zich aan te sluiten bij Social Impact Finance is gelegen in de ervaring en ook de frustratie dat het publieke domein volledig verkokerd is ingericht. Deze verkokering is een enorme ‘sta in de weg’ om echte, duurzame resultaten te boeken in het leven van mensen die een rugzak vol problemen met zich mee torsen.

Social Impact Bonds bieden een mogelijkheid bij uitstek om de verkokering voorbij te gaan en langs innovatieve en meer effectieve wegen het verschil te maken in het leven van mensen; met ziel en zakelijkheid!

Mail Jacco Groeneveldjaccogroeneveld@socialimpactfinance.nl

Cronenburg 75
1081 GM Amsterdam
The Netherlands
Telefoon: +31 (0)20 - 891 56 15
E-mail: info@socialimpactfinance.nl


© Social Impact Finance 2018. All right reserved.