Incubator

Wij helpen impact ondernemers met kleinschalige succesvolle programma’s met schaalvergroten door het ontwikkelen van een duurzaam Business model en MVO’s bij het ontwikkelen van financierbare dienstverleningsmodellen. Door het ontwikkelen van inhoudelijk excellente programma’s, het bouwen van professionele teams en het modelleren van sustainable financiële business cases maken wij bedrijven en programma’s investment ready.

Gezamenlijk bouwen aan hoogwaardige dienstverlening met een zakelijke en duidelijke focus op het leveren van resultaat. Het doel van Social Impact Finance is het professionaliseren van het sociale domein wat leidt tot significant betere en duurzamere resultaten voor kwetsbare groepen.

Cronenburg 75
1081 GM Amsterdam
The Netherlands
Telefoon: +31 (0)20 - 891 56 15
E-mail: info@socialimpactfinance.nl


© Social Impact Finance 2018. All right reserved.