A BETTER WAY TO DO WELL BY DOING GOOD

Sinds 2013 zijn wij de enige onafhankelijke partij in Nederland die Social Impact Bonds ontwerpt, financiert en managed op performance. Met de Social Impact Bond als financieringsinstrument gaan wij nieuwe en innovatie partnerschappen aan met overheden, MVO’s en bedrijven. Publiek en privaat verbinden met als doel het oplossen van sociaal maatschappelijke uitdagingen en het leven van kwetsbare groepen significant te verbeteren.

Sociale innovatie
Wij ontwikkelen inhoudelijke programma’s en interventies en brengen dit ten uitvoer in een Sociaal Impact Bond.

Lees verder

Incubator
Wij helpen impact ondernemers met kleinschalige succesvolle programma’s met schaalvergroten door het ontwikkelen van een duurzaam Business model en …

Lees verder

 
Impact Investment Fund
Wij beschikken over een breed netwerk van betrokken Impact Investeerders en zijn de enige onafhankelijke partij in Nederland die exclusief kapitaal werft voor Social Impact Bonds.

Lees verder

Het fenomeen Social Impact Bond (SIB) begint wereldwijd meer en meer vorm te krijgen. SIB is een vorm van Impact Investing, waarbij het Return on Investment (ROI) afhankelijk is van het behalen van de gewenste sociale impact.

Risico en opbrengst zijn verbonden aan helder omschreven maatschappelijke doelstellingen. Investeerders ontvangen rendement, betaald uit het geld dat de overheid bespaart: hoe beter een probleem opgelost, hoe hoger het Sociaal- en Financieel-rendement.

Voor Impact Investors bieden SIB’s een kans om in een actievere vorm dan CSR, gefundeerde sociale impact te maken en tegelijkertijd Financieel-rendement. Voor Sociale ondernemers komen er structurele investeringen beschikbaar om (preventieve) maatschappelijk urgente vraagstukken met groter succes aan te pakken, er komt ruimte voor innovatie en groei en zij zijn niet langer afhankelijk van donaties. SIB’s nemen het financiele risico weg bij de overheid en de belastingbetalers omdat zij alleen betalen voor meetbare maatschappelijke effecten nadat de resultaten zijn behaald. In de huidige financieringsstructuur is het geld vooraf al uitgegeven, ook als het resultaat niet wordt behaald. SIB’s, last but not least, stellen de begunstigden centraal om hun leven op belangrijke manieren te verbeteren, in plaats van ze te zien als louter ontvangers van liefdadigheid, snijdt het mes nu aan twee kanten.

Cronenburg 75
1081 GM Amsterdam
The Netherlands
Telefoon: +31 (0)20 - 891 56 15
E-mail: info@socialimpactfinance.nl


© Social Impact Finance 2018. All right reserved.